Archive for October 2018

Aké je to napísať najkrajšiu knihu Slovenska, ktorú navyše jej detskí čitatelia milujú? Ako sa robia televízne zvučky a kampane? Ako sa do našich životov dostávajú fakticky fantast...

Šéfka slovenskej pobočky svetovej právnickej kancelárie Squire Patton Boggs Tatiana Prokopová hovorí aj o tom, ako sa v živote vyrovnávajú ženy-matky s tým, keď chcú alebo musia po...

Rozhovor o slovenskom maskulínnom svete veľkého biznisu a vrcholovej politiky, o moci, samote lídrov, mužskom sebavedomí a ženských možnostiach. Soňa Pötheová, ktorá kedysi pôsobil...

Dnešný diel V ženskom rode je venovaný silným témam: súcitnosti, vľúdnosti, ľudskej dôstojnosti, odvahe, iniciatíve a zodpovednosti. Oľga Shaw, programová manažérka a zástupkyňa ri...

Ako sa cíti človek dlhodobo žijúci mimo domoviny? Čo to znamená "byť odbojný"? Ako vychovávať synov tak, aby z nich boli "normálni" muži?  Rozhovor s Martinou Boor, marketingovou e...

Play this podcast on Podbean App