Barbora Berezňáková vyštudovala filmový strih a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, ročné štúdium filmu v Španielsku a absolvovala aj kurz filmovej réžie v New Yorku. 

Vlani v auguste, pri 50.výročí sovietskej okupácie Československa ako spoluautorka predstavila projekt Spýtaj sa vašich: 68. Ako hovorí, mal predovšetkým podnietiť ľudí uvedomiť si vlastnú úlohu v histórii. História a jej pripomínanie sú totiž podľa Barbory dôležité na to, aby sme pochopili situáciu, v ktorej žijeme, a následne aj zásady, podľa ktorých sa rozhodujeme. Pokračovanie tohto projektu, ktoré sa venuje blížiacemu sa 30.výročiu novembrových udalostí roku 1989, čaká na svoju premiéru v novembri.

V septembri 2019 predstavila Barbora slovenskému publiku svoj prvý dlhometrážny film Skutok sa stal, o únose syna bývalého prezidenta Michala Kováča. V ženskom rode sme sa rozprávali aj o príbehoch, faktoch, emóciách, a o dôsledkoch chýbajúcej katarzie v spoločnosti, ak zlo v nej prítomné ostane nepotrestané.

Share | Download