Prof. Darina Malová, PhD. je profesorkou politológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Je to nielen vynikajúca odborníčka a pedagogička, ale aj skvelá diskutérka. Spolu sa rozprávame aj o tom, ako našu spoločnosť mení láska otcov, či o tom, čo by sa mohlo stať, keby v našej politike bolo viac žien.

Darina tiež tvrdí, že úplne najdôležitejší pre našu spoločnosť sú kriticky mysliaci ľudia, ktorí kladú otázky.

Ja verím, že pýtať sa, počúvať, premýšľať a následne voliť budeme aj budúcu sobotu v 1.kole prezidentských volieb. Je totiž naozaj dôležité naučiť sa podporiť ostatné ženy v napĺňaní ich talentu - či je to talent manažovať domácnosť, alebo talent viesť krajinu a načúvať pritom hlasom všetkých ľudí, ktorí v nej žijú. 

Share | Download