Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako rozdielne v mestách a ich satelitných štvrtiach žijú a fungujú muži, ženy, deti a seniori? Viete, ako sa tieto skupiny zvyčajne presúvajú po meste a akým prekážkam musia čeliť? Do akej miery si uvedomujeme, ako nám zlá mestská infraštruktúra, autá parkujúce na chodníkoch či nedostatok veľkých stromov znekvalitňujú život?

V tomto diele V ženskom rode sa s urbanistkou Milotou Sidorovou rozprávame o živých mestách, o ženskom pohľade na profesiu i svet okolo nás a o tom, aké dôležité je podporovať ženy, ak majú (nielen) naše mestá dobre fungovať pre všetkých.

Share | Download