Dňa 29.februára 1920 bola prijatá Ústava prvej Československej republiky. Deklarovala, že všetci sú si rovní vo svojich právach. Ženy na Slovensku si tak po rokoch aktívneho pôsobenia v ženských spolkoch a časopisoch vybojovali právo voliť a byť volené.

Naša vďačnosť patrí ženám ako boli Hana Gregorová, Terézia Vansová, Elena Maróthy-Šoltésová, Alica Masaryková či Františka Plamínková. Aktivistky išli roky proti väčšinovej predstave ženy, a často sa pritom stretávali s výsmechom aj nadávkami. Z našej cesty odstránili prekážku, aby sa nové generácie žien mohli realizovať slobodne a rovnoprávne.

Pri tejto príležitosti som vytvorila novú sériu podcastu V ženskom rode s názvom "Vzor žena". Predstavujem v nej súčasné ženy, ktoré s odvahou nachádzajú svoju cestu v živote. Inšpirujú nás, ako slobodne žiť, pracovať a napĺňať svoje talenty na radosť seba aj v prospech ostatných.

Mojou snahou je tiež motivovať nás k zamysleniu, kým ako ženy sme, aj ako naše životy závisia od výchovy a od toho, ako sa nechávame ovplyvniť očakávaniami rodiny či spoločenskými predsudkami.

Share | Download