Sociálna psychologička Táňa Sedláková sa téme starnutia venuje akademicky na Masarykovej univerzite v Brne, ale aj v praxi. Snaží sa o budovanie komunít, ktoré si cenia medzigeneračný dialóg a povzbudzujú ľudí k tomu, aby sa spolu rozprávali a zaujímali sa jeden o druhého - bez ohľadu na vek.

Pretože základom zdravej, demokratickej spoločnosti je úcta, vzájomnosť, tolerancia, inklúzia a načúvanie jeden druhému. Len tak budeme môcť žiť v krajine, ktorá bude slušným Slovenskom. 

 

 

Share | Download