Sú dizajnéri, ktorí v prvom rade tvoria sami za seba a podporujú len svoju značku. A potom sú takí, ktorí založia organizáciu, aby podporili aj iných tvorcov. Sú ľudia, ktorí žijú vo vlastnom mikrosvete a snažia sa v prvom rade o svoje dobro a dobro svojich blízkych. A potom sú takí, ktorí sa snažia aktívne prispievať k dobru pre ľudí okolo seba, vrátane úplných cudzincov.

Títo ľudia to robia preto, lebo im nedá vidieť limity či možnosti a ostať pritom ľahostajným. Preto, lebo veria, že angažovanosť, aktivita a pomoc iným je robenie dobra pre nás všetkých. 

V ženskom rode dnes s Danou Kleinert.

Share | Download