All episodes

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet patrí pod známu neziskovú organizáciu Človek v ohrození. Každý rok predstavuje slovenskej verejnosti filmové dokumenty a disk...

Viera Hanuliaková sa je špičková slovenská tlmočníčka a prekladateľka, najmä z francúzštiny a španielčiny. Výborne však ovláda aj niekoľko ďalších jazykov. Jej lingvistické schopno...

Ak počas raného detstva dieťa nie je stimulované dostatočne, alebo naopak, ak je stimulované priveľmi, môže to neskôr, v školskom veku, prerásť do porúch učenia, pozornosti a správ...

Marta Šimečková je novinárka, prekladateľka, občianska aktivistka a obhajkyňa ľudských práv. Je zakladateľkou a predsedníčkou správnej rady Amnesty International na Slovensku a org...

Na začiatku každého školského roka stoja deti aj rodičia pred veľkou zmenou. Pri prvom nástupe do školy ide dokonca o veľkú, životnú zmenu. Ako sa pripraviť na to, čo príde? Ako ne...

Alexandra Mikulec vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a po škole sa zamestnala v rodinnej cestovnej kancelárii. Potom sa jej narodilo prvé dieťa a všetko sa zmenilo. Vzá...

Kristína Pomothy vyštudovala sociálnu a organizačnú psychológiu na prestížnej London School of Economics. V praxi pomáha firmám budovať zdravé a produktívne miesta na prácu a z ľud...

Oľga Pietruchová patrí k najznámejším odborníčkam na rodovú rovnosť a práva žien. V médiách vystupuje ako obhajkyňa "ženskej agendy" a ľudských práv. Ako sama hovorí, jej poslaním ...

Yvonne Kalman is the daughter of the world-renowned composer Imre (Emmerich) Kalman, author of operettas such as The Czardas Princess or Countess Maritza. Kalman was a Jew. With hi...

Vyštudovaná právnička a biznis konzultantka Barbara Lisá je kariérne úspešná žena. Má dve zahraničné univerzity, žije v Cambridge a neobchádzajú ju úspechy na pracovnom poli.  Ale ...

Rebecca Murray sa narodila na Slovensku – mame Slovenke a otcovi Angličanovi. Vyštudovala európske štúdiá a niekoľko rokov pracovala v rôznych think tankoch a organizáciách. K povo...

Muzikantka a hudobná publicistka Natália Dadíková sa zdá byť neustále v pohybe. Spieva vo filharmonickom zbore Slovenskej filharmónie, cestuje, koncertuje, športuje, vyučuje deti h...

Historička a kulturologička Monika Kapráliková sa narodila v Martine, študovala v Bratislave, dočasne žije vo Viedni, a striedavo pracuje vo Viedni, Bratislave a Prahe. Venuje sa p...

Rozhovor s Alexandrou Giňovou prináša silné, autentické emócie. Okrem ťažkého života v rómskej osade, nespočetných prekážok, predsudkov aj úradníckej šikany predstavuje najmä osobn...

« Newer Episodes Older Episodes »

Play this podcast on Podbean App